Mgr. Kateřina Oujeská

Ročník 1988, vdaná, 3 děti, rozená Konečná.

Absolventka Gymnázia Boskovice a Pedagogické fakulty MU, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a mládeží – jako členka a později jedna z vedoucích 9. dívčího skautského oddílu Minetaka Boskovice.  

Má zkušenosti i ze zahraničí – absolvovala studijní pobyt na Pedagogické fakultě Univerzity v Lublani ve Slovinsku (Erasmus, 2009), pracovala jako Au-Pair v Corku v Irsku (2009) a v rámci Programu EU Mládež v akci působila v Ohridu v Makedonii (2010). 

Pracovala jako Lektorka Helen Doron English (výuka anglického jazyka pro děti od 2 do 12 let) a v současné době je Učitelkou 1. stupně na Základní škole Boskovice (od 2019). Podílí se na tvorbě výukových materiálů (Učitelnice). Snaží se sebevzdělávat, ráda sleduje a v praxi využívá aktuální trendy moderního vyučování. 

S manželem a třemi dětmi (10, 8, 5) žije v Boskovicích. Ráda tráví čas s rodinou – na chatě, cestováním po ČR i zahraničí, různými výlety, cykloturistikou.

Do sdružení se přidává s dlouhodobým cílem zúročit své zkušenosti a se snahou přispět k rozvoji a pozitivní změně boskovického základního školství.

programová oblast zájmu: školství, vzdělávání