Přijetí principu otevřených dat ke zvýšení dostupnosti aktuálních informací o dopravě, bezpečnosti, apod. pro veřejnost

Vytvoření portálu cobude.boskovice.cz s informacemi o připravovaných a aktuálně realizovaných projektech města

Usnadnění využívání služeb města pomocí online registrace a objednávání

Rekonstrukce webových stránek města včetně úřední desky pro zpřehlednění informací

Vytvoření městské datové sítě propojující významné městské instituce

Rozvíjení mobilních aplikací pro zvýšení informovanosti občanů