Ing. arch. Jana Syrovátková

prof. Ing. Ivo Provazník Ph.D.

Radek Pernica, DiS.

Mgr. et Mgr. Ludmila Klíčová

Vladimír Petrů, DiS.

Mgr. Jan Flíček

Vladěna Koudelková

Ing. arch. Markéta Grénarová

Ing. Antonín Klíč

Mgr. Kateřina Oujeská

Alžběta Flíčková

Mgr. Martina Oujeská

Ing. Jiří Houda

Mgr. David Zachoval

Lubomír Kassai

Ing. David Grénar

Vladimír Petrů st.

Eva Mezerová, DiS.

Marek Vašíček

Ing. arch. Ondřej Syrovátko

Ing. Věra Kozubová

Josef Dvořáček

Ing. Zdenka Kotková

Sára Provazníková

Ing. Antonín Klíč st.

Věra Pečinková

Alois Koutný