ZMĚNA PRO BOSKOVICE

Boskovice v posledních letech neurazily velký kus cesty. Silová politika, dlouhodobé spory, opakovaná nedorozumění a marné snahy nejen o budování občanské vybavenosti znamenají stagnaci města. Přešlapujeme na místě.

Naším plánem je tento stav změnit, začít skutečně pracovat na tom, aby naše město bylo přátelské a moderní ve svém přístupu k obyvatelům. Věříme, že takové zásadní změny je možné dosáhnout zavedením nového stylu práce ve vedení města, opravdové vzájemné komunikace a společného plánování.

Je to přeměna v základním přístupu k občanské společnosti. Změna22 přináší nové myšlenky, nové osobnosti, odlišný úhel pohledu na město, funkční spolupráci.

Hodnocení práce koalice 2022–2026

Jak hodnotíme naši dosavadní spolupráci za první rok na radnici
a kam se za tu dobu posunulo naše město?

Předkládáme Vám hodnocení činnosti města v oblastech,
které jsme Vám předkládali v programovém prohlášení
rady města Boskovice pro volebního období 2022 až 2026.

Hodnocení se týká prvního roku
našeho působení za uskupení, která mají obsazení
ve vedení a radě města, tj. za uskupení
Změna 22,  Naše Boskovice a  Česká pirátská strana.

Kdo stojí za ZMĚNOU22?

Ing. arch. Jana Syrovátková

architektka

prof. Ing. Valentýna Provazník Ph.D.

vysokoškolská profesorka

Radek Pernica Dis.

ředitel Univerzitního kina Scala

Vyhráli jsme volby a složili koalici

Děkujeme za vaši důvěru!

„Na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Boskovice,
konaných 23. a 24. září 2022, uzavřely volební uskupení
Změna 22, Naše Boskovice a Česká pirátská strana koaliční smlouvu.“

Starostka: Jana Syrovátková (Změna 22)
1. místostarosta: Lukáš Holík (Naše Boskovice)
2. místostarosta: Radek Šamšula (Česká pirátská strana)

Náš program:

Potkejme se na sítích: