Mladkov:

Návrh možnosti revitalizace společenského výletiště “Ovčák”

Dobudování cyklostezky Boskovice – Mladkov – Svitávka – Letovice

Vratíkov:

Zachování udržitelné podpory místního obchodu

Návrh stezky pro cyklisty a pěší Boskovice – Hrádkov – Vratíkov

Hrádkov:

Návrh stezky pro cyklisty a pěší Boskovice – Hrádkov – Vratíkov

Revitalizace lesních cest po těžbě

Bačov:

Vytvoření odpočinkových míst v okolí.