Otevření radnice pro informování občanů o aktuálním dění, plánech a rozhodování

Hospodárné a transparentní využívání finančních prostředků, důsledná příprava a realizace investic

Rozšíření a zrychlení komunikace a diskuse s občany prostřednictvím digitálních médií a sociálních sítí

Řízení města a spolupráce v rámci občanské společnosti, spolupráce s odbornou veřejností

Strategické využívání programů podpory rozvoje regionů, Národního plánu obnovy, Norských fondů a dalších