Revize územního plánu a vytvoření architektonického manuálu města

Plánování  a realizování staveb podle reálných potřeb a finančních možností Boskovic

Vnímání ulic a náměstí též jako veřejný prostor možného odpočinku a setkávání, nikoliv jen a výhradně jako dopravní tepny a parkoviště

Vytvoření koncepce automobilové, nemotorové a pěší dopravy ve městě s návazným plánováním rekonstrukce veřejného prostoru

Zahájení partnerského dialogu s developery tak, aby byl rozvoj města k prospěchu obyvatel se zachováním férových obchodních příležitostí developerů

Spolupráce s blízkými obcemi a usilování o propojení regionu pěšími stezkami a cyklostezkami

Vytvoření celkové a trvale udržitelné koncepce parkování v Boskovicích i okolí

Prevence negativních společenských jevů a podpora bezpečnosti obyvatel

Podpora stavby komunikace R43 ve variantě čtyř jízdních pruhů a dalšího možného přímého napojení na město Brno