Vyhodnocení pozitiv a negativ sloučené základní školy

Plánování a budování dostatečné kapacity mateřských a základních škol

Rozvoj vzájemné komunikace školy s rodiči a podpora komunitních aktivit škol

Podpora rozvoje vzdělávacích aktivit v souladu s rozvojem společnosti

Důraz na pedagogický leadership ředitelů

Podpora učitelů v rámci kolektivu i dalšího vzdělávání