Příprava plánu výstavby městských startovacích bytů pro rodiny a rozšíření nabídky obecních bytů pro seniory

Zachování nemocnice ve vlastnictví města a vytvoření funkčního modelu pro její provoz a rozvoj

Podpora rozvoje terénních sociálních a zdravotních služeb včetně domácího hospice a  služeb pro znevýhodněné rodiny s dětmi

Podpora paliativní péče, následné péče, sociální péče, sociálních služeb a ošetřovatelské péče

Zajištění informovanosti občanů o nabídce služeb sociálního systému včetně příspěvků na péči