Vytvoření ucelené studie areálu Červené zahrady za účasti odborné i laické veřejnosti a sportovních klubů

Budování sportovní haly v areálu Červené zahrady na základě architektonické soutěže s možností etapizace podle finančních možností města 

Podpora volnočasového a rekreačního sportu formou budování a obnovy sportovních lokalit včetně skateparku a cyklostezek

Navýšení podpory soutěžním i zájmovým sportovním oddílům

Vytvoření nového pilíře podpory sportu zahrnujícího podporu sportovním vedoucím a jejich vzdělávání a odměňování

Podpora školních sportovních tříd a sportování v mateřských školách