prof. Ing. Ivo Provazník Ph.D.

Ročník 1968, ženatý, 4 děti

Absolvent elektrotechnické průmyslovky a VUT v Brně (Ing., Ph.D., obor radioelektronika). V rámci programu Fulbright Commission hostoval jako vědec na John Hopkins University v USA, působil jako proděkanpro vnější vztahy (VUT), vedoucí výzkumného týmu ve FNUSA v Brně a doposud působí jako seniorní datový vědec v Institutu biostatiky a analýz a jako vedoucí Ústavu biomedicínského inženýrství.

Během své praxe vytvořil tři studijní programy v oboru biomedicínské inženýrství, zvítězil v národní soutěži Hodina H o nejlepší inovaci, získal devět projektů rozvoje vzdělávání v rámci programů EU a MŠMT(v celk. obj. 167 mil. Kč), zabývá se problematikou slaďování pracovního a rodinného života (ve spolupráci s manželkou vytvořili univerzitní miniškolku).

Po 10 let byl aktivním předsedou školského výboru ZŠ v Brně.

Ve volném čase se zabývá audiotechnikou
a restaurováním gramofonů, aktivně a soutěžně hraje golf, nepravidelně se věnuje dobrovolnické
a charitativní činností ve prospěch znevýhodněných občanů a lidí s nejnižším socioekonomickým postavením (doučování, materiální podpora).

Programová oblast zájmu: vzdělávání/školství