Ing. arch. Jana Syrovátková

Ročník 1984, vdaná, 3 děti, roz. Koutná

Absolventka Gymnázia Boskovice a následně Fakulty architektury na ČVUT v Praze, absolvovala studijní stáž v rakouském Grazu.

V roce 2009 založila vlastní architektonické studio a následně realizační firmu zaměřující  se především na výstavbu komerčních staveb a rezidenčního bydlení. Aktuálně řídí projekty s účastí mezinárodně uznávaných architektů (Holandsko, Spojené arabské emiráty). 

Od roku 2013 je autorizovaným architektem v České komoře architektů. 

Ve své práci se vždy snaží zvažovat a nacházet nejlepší možné řešení. Klade důraz na efektivitu a kvalitu řízení projektů.

Je spoluzakladatelka Spolku za rozvoj architektury Boskovic (SRAB),který sdružuje architekty a stavební inženýry, a který se věnuje rozvoji a veřejnému prostoru v Boskovicích.  

Svůj volný čas tráví především s rodinou, čtením, cestováním nebo vařením. S manželem aktivně pomáhá s přípravou a realizací lokálních veřejně prospěšných projektů především školských staveb.

Programová oblast zájmu: veřejný prostor, ekonomie a řízení investic, doprava.

Podívejte se na rozhovor s Janou Syrovátkovou pro OHLASY