Mgr. Jan Flíček

ročník 1995, ženatý, 2 děti

Absolvoval právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a momentálně pracuje jako právník v České televizi.

Do Boskovic se přistěhoval za rodinou a jelikož se mu město zalíbilo, chce se podílet na jeho rozvoji.

Věnuje se právnímu rámci fungování obcí a snaží se být aktivním občanem, který nad činností obce jen nespráskne ruce, ale věnuje maximální úsilí tomu, aby nastalou situaci vyřešil.

Jeho cílem je zefektivnění vedení obce tak, aby bylo transparentní a ku prospěchu občanům.

Programová oblast zájmu: řízení města, sport, urbanismus a doprava