Mgr. et Mgr. Ludmila Klíčová

ročník 1993, vdaná, roz. Dobrozemská

Absolventka Gymnázia Boskovice a následně Mezinárodněprávních obchodních studií (PrF MU), Sociální pedagogiky (PdF MU), Historie (FF MU) a Učitelství historie pro SŠ (FF MU). Aktuálně dokončuje doktorské studium Historie na FF MU.

Už od mládí se aktivně věnuje skautingu – 7 let byla vedoucí dívčího skautského oddílu, programově i koordinačně vedla mnoho letních táborů. Byla hlavní koordinátorkou oslav 100. výročí skautingu v Boskovicích. Doposud se věnuje zajišťování volnočasových akcí pro děti, mládež a dospělé a působí jako lektorka vzdělávacích kurzů pro dospívající a dospělé v rámci celé republiky. Zároveň vykonává funkci skautské mediální zpravodajky pro Boskovice a výchovné zpravodajky pro okres Blansko. Je držitelkou krajského a celostátního vyznamenání (Medaile Jihomoravského kraje TGM, Medaile sv. Jiří).

V rámci profesní praxe působí jako Koordinátorka programových projektů v Junák – český skaut, z. s., jako Koordinátorka vzdělávacích projektů v Post Bellum, z. ú. (Paměť národa). V minulosti organizovala a vedla příměstské tábory a lektorovala programy na škole v přírodě v rámci environmentálního vzdělávání v organizaci Lipka.

Zabývá se židovskou problematikou, je autorkou nebo spoluautorkou několik knih a didaktických publikací – mj. Židovská obec Jevíčko, Skauting v Boskovicích v období 1919–2019, přednáší pro zájmové organizace a muzea.

Ve „volném čase“ je aktivní dobrovolnicí a snaží se koordinátorsky zapojovat (např. v rámci koronakrize), ráda cestuje, navštěvuje i pořádá společenské akce. Do sdružení se zapojuje s dlouhodobým cílem vytvořit z Boskovic město, které vnímá potřeby svých občanů a naplňuje je. Město, kde se dobře žije, realizují smysluplné projekty a nikdo se necítí vyloučen.

programová oblast zájmu: volnočasové aktivity, zájmové skupiny, společenský život, památkový rozvoj města