Mgr. Martina Oujeská

Absolventka SPgŠ Boskovice, Učitelství pro mateřské školy a Pedagogické fakulty UP v Olomouci,  obor Učitelství pro 1.stupeň základních a speciálních škol se specializacemi v oboru somatopedie, psychopedie a tyflopedie.

Během své praxe pracovala v zařízeních pro děti se speciálními potřebami a zdravotním znevýhodněním, učila na malotřídních školách, na ZUŠ, ve speciální třídě mateřské školy. 11 let působila jako hlavní koordinátorka benefiční akce Zámecké hemžení, pracovala jako dobrovolnice pro Mateřské centrum.

Od roku 1992 vede dětský chrámový pěvecký sbor Jakubáček,  se kterým realizovala hudebně dramatická vystoupení a kulturní programy pro děti, veřejnost, v domovech pro seniory.

Vytvořila několik výtvarných interiérových realizací ve školách, v zařízeních pro rodiny a děti, ilustruje knihy, publikace a edukační materiály. Pracuje pro rodinnou firmu Knihařství a Písařství Oujeských, připravuje knihařské workshopy a výtvarné dílny pro děti.

V současné době vede dětskou skupinu Školka Na rohu, kterou zřizuje Mateřské centrum Boskovice, z.s. 

S manželem a třemi dětmi žije v Boskovicích.

„Všichni dospělí totiž začínali jako děti, málokdy si to ale pamatují.“ A. de Saint Exupéry

Programová oblast zájmu: školství, vzdělávání, kultura