Radek Pernica Dis.

Ročník 1977, ženatý, 2 děti 

Absolvent ISŠT Blansko a Vyšší odborné školy filmové  ve Zlíně. Dlouholetý vedoucí Kina Boskovice a současný  ředitel Univerzitního kina Scala (Masarykova univerzita,  Brno).  

Působil jako člen Rady Asociace českých filmových  klubů; je držitelem ceny AČFK za přínos klubovému  hnutí, předsedou kulturní komise města Boskovice  a také přednáší na Filozofické fakultě MU (kurz Provoz kina). Spolupracuje se Státním fondem  kinematografie jako expert v oblasti technického  rozvoje a modernizace kinematografie. A také členem  mezioborové skupiny města Brna pro kandidaturu  na Evropské hlavní město kultury 2028.  

Už od devadesátých let se aktivně podílí na tvorbě  kultury města Boskovice. Vnímá celistvost a vzájemnou  provázanost jednotlivých oblastí veřejného života,  usiluje o budování kulturního a moderního města.  

Ve volném čase se zajímá o vlastivědu, hudbu,  film, věnuje se mj. cestování, dálkové jízdě na kole a na běžkách nebo včelám. 

PROGRAMOVÁ OBLAST ZÁJMU: kultura, občanská společnost, neziskový sektor,  městské subkultury