Mgr. Vladěna Koudelková

Ročník 1986, 2 děti, svobodná 

Absolventka Gymnázia Boskovice, následně Filozofické fakulty 

na Ostravské univerzitě a oboru Francouzská filologie, následně oboru Mezinárodní vztahy na MUP Praha a studia na Kennesaw State University US, certifikace z anglického jazyka.

V obchodní sféře pracovala již během studií na vysoké škole. 

Po dokončení vysokoškolského studia nadále působila v soukromém sektoru. Několik let strávila pracovně a studijně v zahraničí.

Od roku 2015, po návratu do rodných Boskovic, se nadále věnovala oblasti zahraničního obchodu v nadnárodní společnosti.

Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou v přírodě. Zajímá se o kulturu, hudbu, věnuje se organizaci společenských a neziskových akcí. 

Zajímá se aktivně o oděvní tvorbu, malířství a výrobu šperků.

Ráda poznává nové lidi, nová místa, nové možnosti, které jsou základem pro kreativitu a rozvoj umělecké tvorby. 

Za jeden z důležitých cílů považuje kultivaci kvality prostředí, které nás obklopuje a které je základem rozvoje demokratické a svobodné společnosti. Kvalitu prostředí vnímá jako základní prvek pro tvorbu kvalitních vztahů a kultivaci jednotlivce i celé komunity.

Velmi podstatným aspektem je v tomto směru vstřícnost, otevřenost a spolupráce.

Programová oblast zájmu: neziskové organizace, životní prostředí, komunitní sféra