Vladimír Petrů, DiS.

Ročník 1973, ženatý, dvě děti

Absolvent SOU elektrotechnického, SŠ se zaměřením na silniční a městskou dopravu a Veřejně správní
akademie – Vyšší odborné školy v Brně, se zaměřením na veřejnou správu.

Zaměstnán je jako asistent podpory práce v sociálně terapeutické dílně Práh jižní Morava.

Dlouhodobě se aktivně zajímá o dění ve městě a komunální politice, je členem dopravní komise a
předseda Dozorčí rady Služeb Boskovice s. r. o.

Od konce devadesátých let se ve ve volném čase angažoval ve vedení hokejového oddílu, nyní je
dlouholetým trenérem mládeže v FC Boskovice.

Programová oblast zájmu: sport, veřejná správa, doprava, sociální problematika