Finanční podpora volnočasových organizací s větším ohledem na počet jejich členů

Podpora výstavby dětských hřišť s moderními prvky, včetně hřišť pro mládež typu skatepark a workout

Budování relaxačních míst k setkávání a odpočinku s ohledem na okolní rezidenční zástavbu

Vytvoření naučných cest v i kolem Boskovic s interaktivními prvky pro děti i dospělé

Podpora propagace boskovických památek