Revize a modernizace způsobu údržby a obnovy městské zeleně

Podpora účasti občanské společnosti na údržbě a rozvoji zeleně

Provedení revize systému odpadového hospodářství a zabránění nadměrnému zvyšování poplatků za svoz odpadu

Využívání trvale udržitelných technologií typu zelené střechy, využívání dešťové vody a zachytávání energie při nové výstavbě a rekonstrukcích městských objektů

Prověření možnosti údržby zeleně městskou organizací Služby Boskovice

Zintenzivnění úklidu města